Compacte beschrijving

‘Aanteekeningen voor Johannes Cock Blomhoff van hetgeen hem en zijne ouders is overgekomen.’ “Door mij bijéén verzaameld, meerendeels uit de brieven en journaalen door hun aan mij en mijne vrouw afgezonden.”
Met dit boek komt het complete, originele manuscript in het licht met het verslag over de reis, die Jan Cock Blomhoff en Titia Bergsma met hun zoontje Johannes, 200 jaar geleden, maakten naar Deshima bij Nakasaki (en waar ze, herfst 2017, precies 200 jaar gelden verbleven). Daar werd Jan Cock het nieuwe hoofd van de handelspost. Japan had zich al zeer lang afgesloten, het was uniek dat de Nederlanders, als enige Europeanen, welkom waren met deze factory bij Nagasaki. Een bezoek van een gezin was echter beslist tegen de strenge regels in en de onderneming liep niet positief af. Dat wij een kijkje van dichtbij kunnen nemen in hun lange reis en meer kunnen lezen over deze episode in Deshima, is omdat de vader van Titia voor zijn kleinzoon een verslag heeft geschreven, toen deze op zijn 5bij hem en zijn vrouw  achterbleef, nadat zijn moeder aan een ziekte was overleden en zijn vader nog jaren in Deshima zou zijn. Er wordt verteld over de verwikkelingen van Jan Cock en de familie Bergsma onder Napoleon en de teruggewonnen mogelijkheden na de bevrijding, over het dagelijkse leven aan boord met een gezin, maar ook over de technische problemen tijdens de vaart, over het leven van de expats is Batavia, waar ze zich thuis voelen, en hun onbegrip voor de cultuur van Japan. Dit complete verslag toont hun ondernemendheid, hun grote persoonlijk tegenslagen, maar ook hun vooroordelen, wanneer zij, als leden van de gegoede klasse, bijvoorbeeld, zonder twijfels, mensen als slaven kopen. Van belang is dat met deze oude bron een ongepolijste geschiedenis te lezen is, soms heel interessant, soms heel dagelijks, maar in elk geval echt.

Jolien C. Hemmes
brievenuitdeshima@gmail.com