Citaat uit het manuscript in dit boek bij expo Slavernij in het Rijksmuseum    

Bij de expositie Slavernij van het Rijksmuseum in Amsterdam hoort/komt ook een tour door het verdere museum, incl. boekje en presentatie online. Dit met aandacht voor 48/77 werken van hen, waarbij dit thema eigenlijk belangrijk is. Daarbij ook een maquette van Deshima, waarbij een uitspraak van Titia Blomhoff wordt geciteerd uit het manuscript gepubliceerd in dit boek Brieven uit Deshima.
Deze verwijzing naar het boek was onverwacht en er lag net nauwelijks voor meer. Er kan nu ingetekend, met een kleine aanbetaling, de herdruk spoedig gerealiseerd. Zie hieronder of bij ‘íntekenen’.

Bij de verwijzing door het Rijksmuseum een kleine kanttekening: Titia Blomhoff deed deze uitspraak al toen het gezinnetje, halverwege de reis, een half jaar in ‘Oost-Indië’ (Indonesie) zat en toen, maar liefst 10 mensen als slaven als huis–en-tuinpersoneel kocht. Aan afbeeldingen op Deshima gemaakt van het gezin, met prive-personeel, blijkt dat ze waarschijnlijk twee van hen hebben meegenomen naar Deshima. Meer zou ook niet logisch geweest zijn, er was op de vestiging al veel (Japans) personeel, en bovendien liet Japan bijna niemand toen. Dehima was geen kolonie, de Japanners gedoogden daar alleen, uit eigen belang, een Nederlandse handelspost op een eiland in de haven. (ook Titia moest, met hun kind, per ommegaande terug, i.e. toen het schip na drie maanden voor lossen en laden, weer terugging. Dit omdat ze Japanners er ook zeker geen settelende gezinnen accepteerden.)
NB Dit manuscript is o.a. juist compleet gepubliceerd en in de vorm van integrale scans (met steeds op de tegenoverliggende pagina de tekst in uitgeschreven vorm en een, net zulke oude, toepasselijke afbeelding, o.a. om juist bijvoorbeeld zulke details als de aanschaf van mensen als slaven duidelijk in beeld te houden. (Er is eerder, elders een geromantiseerde versie van het verhaal uitgebracht die dit bijvoorbeeld juist oversloeg.)
(Er is nu een extra voelspriet uitgezet voor info over mensen als slaven op Deshima onder eerdere of latere ‘opperhoofden’. Waarschijnlijk wordt binnenkort op deze site een extra hoofdstuk of pagina over dit aspect toegevoegd.)

Er kan nu dus ingetekend worden, om uwerzijds te reserveren en om onzerzijds een indicatie te krijgen hoe groot deze druk het beste kan zijn .We verwachten dat deze binen drie weken geleverd kan. (Mocht het per ongeluk niet doorgaan dan boeken we de aanbetaling, naar eer en geweten terug).
Intekenen door overboeking van een aanbetaling à 5,- naar J.C. Hemmes (de maker) NL60 INGB 0003 0033 21,
met vermelding van uw e-mailadres bij de overboeking (met AD ipv een @) als a.jansenADgmail.com en
vermelding ‘Intekenen Brieven uit Deshima’
en natuurlijk vast het adres waar de verzending straks heen moet.

De prijs, inclusief verzending iets iets omhoog egend de stijgende kosten bij PostNl:
Voor particulieren 30,- inclusief BTW
Voor organisaties, bedrijven ed. 35,- incl BTW
Verzenden gaat in een brievenbusdoosje.
Correspondentie via brievenuitdeshima@gmail.com

Jolien C. Hemmes
ViviTechni@gmail.com

Compacte beschrijving

‘Aanteekeningen voor Johannes Cock Blomhoff van hetgeen hem en zijne ouders is overgekomen.’ “Door mij bijéén verzaameld, meerendeels uit de brieven en journaalen door hun aan mij en mijne vrouw afgezonden.”
Met dit boek komt het complete, originele manuscript in het licht met het verslag over de reis, die Jan Cock Blomhoff en Titia Bergsma met hun zoontje Johannes, 200 jaar geleden, maakten naar Deshima bij Nakasaki (en waar ze, herfst 2017, precies 200 jaar gelden verbleven). Daar werd Jan Cock het nieuwe hoofd van de handelspost. Japan had zich al zeer lang afgesloten, het was uniek dat de Nederlanders, als enige Europeanen, welkom waren met deze factory bij Nagasaki. Een bezoek van een gezin was echter beslist tegen de strenge regels in en de onderneming liep niet positief af. Dat wij een kijkje van dichtbij kunnen nemen in hun lange reis en meer kunnen lezen over deze episode in Deshima, is omdat de vader van Titia voor zijn kleinzoon een verslag heeft geschreven, toen deze op zijn 5bij hem en zijn vrouw  achterbleef, nadat zijn moeder aan een ziekte was overleden en zijn vader nog jaren in Deshima zou zijn. Er wordt verteld over de verwikkelingen van Jan Cock en de familie Bergsma onder Napoleon en de teruggewonnen mogelijkheden na de bevrijding, over het dagelijkse leven aan boord met een gezin, maar ook over de technische problemen tijdens de vaart, over het leven van de expats is Batavia, waar ze zich thuis voelen, en hun onbegrip voor de cultuur van Japan. Dit complete verslag toont hun ondernemendheid, hun grote persoonlijk tegenslagen, maar ook hun vooroordelen, wanneer zij, als leden van de gegoede klasse, bijvoorbeeld, zonder twijfels, mensen als slaven kopen. Van belang is dat met deze oude bron een ongepolijste geschiedenis te lezen is, soms heel interessant, soms heel dagelijks, maar in elk geval echt.

Jolien C. Hemmes
ViviTechni@gmail.com