Flaptekst/Persbericht
plus afbeelding cover en afbeelding schilderij gezin

 

Flaptekst/Persbericht

 

‘Aanteekeningen voor Johannes Cock Blomhoff van hetgeen hem en zijne ouders is overgekomen.’ “Door mij bijéén verzaameld, meerendeels uit de brieven en journaalen door hun aan mij en mijne vrouw afgezonden.”
Met dit boek komt het complete, originele manuscript in het licht met het verslag over de reis, die Jan Cock Blomhoff en Titia Bergsma met hun zoontje Johannes, 200 jaar geleden, maakten naar Deshima bij Nakasaki (en waar ze, herfst 2017, precies 200 jaar gelden verbleven). Daar werd Jan Cock het nieuwe hoofd van de handelspost. Japan had zich al zeer lang afgesloten, het was uniek dat de Nederlanders, als enige Europeanen, welkom waren met deze factory bij Nagasaki. Een bezoek van een gezin was echter beslist tegen de strenge regels in en de onderneming liep niet positief af. Dat wij een kijkje van dichtbij kunnen nemen in hun lange reis en meer kunnen lezen over deze episode in Deshima, is omdat de vader van Titia voor zijn kleinzoon een verslag heeft geschreven, toen deze op zijn 5bij hem en zijn vrouw  achterbleef, nadat zijn moeder aan een ziekte was overleden en zijn vader nog jaren in Deshima zou zijn. Er wordt verteld over de verwikkelingen van Jan Cock en de familie Bergsma onder Napoleon en de teruggewonnen mogelijkheden na de bevrijding, over het dagelijkse leven aan boord met een gezin, maar ook over de technische problemen tijdens de vaart, over het leven van de expats is Batavia, waar ze zich thuis voelen, en hun onbegrip voor de cultuur van Japan. Dit complete verslag toont hun ondernemendheid, hun grote persoonlijk tegenslagen, maar ook hun vooroordelen, wanneer zij, als leden van de gegoede klasse, bijvoorbeeld, zonder twijfels, mensen als slaven kopen. Van belang is dat met deze oude bron een ongepolijste geschiedenis te lezen is, soms heel interessant, soms heel dagelijks, maar in elk geval echt.

Het boek heeft een toegankelijke indeling, met bij elke pagina van het manuscript een uitgetypte versie en het is informatief geïllustreerd met Japanse afbeeldingen van het gezin en Deshima en met vele oude afbeeldingen van wat er onderweg te zien was, die gemaakt zijn bij vergelijkbare reizen. Ook van deze verdere afbeeldingen zullen de betrokkenen waarschijnlijk een deel zelf gekend hebben. Achterin volgt bovendien een uitgebreide lijst, met laagdrempelig te bekijken bronnen voor meer informatie over diverse deelonderwerpen.

De site over het echte verhaal van de reis, die het gezin Blomhoff-Bergsma, 200 jaar geleden, per driemaster naar Deshima maakte, was heel enthousiast ontvangen. Daarom is besloten om dit verhaal alsnog als boek uit te geven, mèt het originele manuscript, een uitgetypte versie en verrijkt met toepasselijke oude afbeeldingen.

De eerste editie van het boek “Brieven uit Deshima, is eind oktober 2017 uitgekomen. Intussen is ook de tweede editie uitgekomen (met hele kleine wijzigingen), deze in juni 2021, en daarmee 200 jaar nadat Titia’s vader was begonnen  met dit verslag.voor de kleine Johannes. Titia overleed begin april, het verslag loopt door tot eind 2021 en eindigt met een kleine beschrijving hoe het dan met Johannes gaat.

Voor meer informatie voor pers:
Jolien C. Hemmes, auteur
brievenuitdeshima@gmail.com
(U kunt teruggebeld worden)

 

 

Jan Cock Blomhoff en Titia Bergsma (beiden zittend) met hun zoontje Johannes
plus de min en twee bedienden.
Schilder: Ishizaki Yushi, bron Rijksmuseum Amsterdam