In de media

 

Brieven uit Deshima is gestart met deze site over het manuscript. De uitgebreide online-versie is na een maand offline gehaald en alsnog omgewerkt en uitgebouwd tot een boek. Een belangrijke rede voor deze switch dat het alleen als boek bij alle (vak)bibliotheken in de collectie opgenomen kan worden. Daarnaast werd er spontaan gevraagd wanneer er een boek over uitkwam. De toegevoegde waarde is zo groot dat hier vrij snel alsnog voor gekozen is.
De eerdere publicaties in de media over de uitgebreide site zijn natuurlijk nog referenties. Relevante organisaties als het Nationaal Archief,, Museum het Sieboldhuis en het Museum Volkenkunde uit Leiden hebben ook positief eigen berichten geplaatst op hun sites en Facebookpagina`s over het project ‘Brieven uit Deshima’. Deze staan hier daarom nu gewoon alleen wat verdere naar onder.
De site is intussen bestemd voor algemene informatie over het boek en zal ruimte bieden voor aanvullende extra informatie rondom de reis, die nog verzameld wordt.

Berichten en recensie n.a.v. de uitgave als boek worden z.s.m. ook hier geplaatst.
Deze pagina heeft er helaas last van dat sommige kranten e.d. hun online inzage ed soms veranderen en linkjes daarnaartoe  niet meer goed werken.

 

 

In de media 1

 

Meldingen en recensies betreffende de boekversie (nog niet goed bijgewerkt).

 

http://www.leidenasiayear.nl/#calendar

Zeer uitgebreide viering in Leiden gedurende heel 2017 vanwege de groei van Vrienden naar Stedenband tussen Nagasaki, met de zeer bijzondere voormalige Hollandse factorij Deshima, en Leiden. Dit bovendien in het jaar dat de restauratie van Deshima, nu een openluchtmuseum, is voltooid en dit in november is gevierd met de opening van de nieuwe brug van Deshima naar Nagsaki door prinses Laurentien en de prinses van Japan.
Nederland heeft van, globaal, 1650-1850 een zeer bijzondere band gehad met Japan, dat vanaf het klein eilandje Deshima. Leiden heeft hierbij weer een bijzondere rol, omdat hier twee belangrijke musea zijn, het Museum Volkenkunde en Museum Het Sieboldhuis, waar de schatten die toen in de loop der tijden in Japan zijn verzameld, worden beheerd en getoond.
Het nieuwe boek werd zeer welkom geheten binnen het programma. Er is ook direct al, op uitnodiging, een besloten lezing geweest. Meerdere volgens waarschijnlijk hier nog.


30 November-14 December – Online Booklaunch: ‘Brieven uit Deshima’

The book ‘Brieven uit Deshima’ (‘Letters from Deshima’) contains the complete, original manuscript, scanned, each page accompanied with a typed version, a lot off illustrative… more

 

 

 

In de media 2

Hieronder berichten en artikelen over de pre-online-versie (die zelf ook online te lezen zijn). 

 

 

Nationaal Archief Den Haag
http://www.gahetna.nl/actueel/nieuws/2017/brieven-uit-deshima

Brieven uit Deshima

Alleenrecht op handel met Japan
Vanaf de zeventiende tot in de negentiende eeuw heeft Nederland het exclusieve recht op handel met Japan. Hiervoor zijn van Japanse kant strikte voorwaarden gesteld. De kooplieden moeten verblijven op een klein schiereiland in de baai van Nagasaki. Dit eiland, Deshima, mogen ze alleen bij uitzondering verlaten. Westerse vrouwen, ook echtgenotes, meenemen is niet toegestaan.

Portret van de familie Cock Blomhoff, Ishizaki Yushi (toegeschreven aan), 1817
Verantwoording van het verslag door Ennius H. Bergsma, de vader van Titia, 1822
Panoramakaart van de baai van Nagasaki en factorij Deshima. 19e eeuw

De reis van Titia Bergsma
Als Jan Cock Blomhoff hoofd van de handelspost wordt, probeert hij het laatste toch. Hij reist met zijn vrouw Titia en zijn zoon via Batavia naar Deshima. Daar wordt het al snel duidelijk dat Titia en zijn zoon niet mogen blijven. Na bijna vier maanden, als het schip waarmee ze gekomen zijn gelost en weer geladen is, vertrekken ze weer. Titia overlijdt na terugkomst binnen enkele jaren, verzwakt door de reis en waarschijnlijk door een in Azië opgelopen ziekte.

Blijvende indruk in Japan
Titia en het meegenomen kindermeisje Petronella Muns zijn de eerste westerse vrouwen sinds lange tijd die in Japan verblijven. Kunstenaars leggen de familie vast. Tussen de voor Japanners exotische afbeeldingen van westerse kooplieden krijgt ook Titia een plek.
Het verslag van de reis
Uniek is het verslag van de reis dat door aanverwanten aan het Nationaal Archief is geschonken. De auteur van het verslag is de vader van Titia. Hij schrijft het verhkaal na haar overlijden op voor zijn kleinzoon. Hij gebruikt daarvoor brieven en verslagen die hij van zijn dochter en schoonzoon ontving.
Het verslag laat het persoonlijk leven zien van een gezin dat begin 1800 naar De Oost gaat, een reis die veel gezinnen maakten. Het beschrijft het verloop van de reis per driemaster, het dagelijks leven in Batavia en het bijzondere verblijf op Deshima. Ook voor de houding ten opzichte van slavernij – vijf of zes slaven reisden mee naar Japan – en de harde omgang met personeel is het originele verslag een heldere bron.
De ernstige gevolgen voor de gouverneur van Nagasaki beschrijft het verslag bijna terloops in één zin. Deze functionaris krijgt de doodstraf omdat hij Titia na herhaaldelijke verzoeken om te vertrekken niet als straf gedood heeft en daarnaast onder druk van de familie voor haar heeft proberen te bemiddelen. Een direct gevolg van de poging van Jan Cock Blomhoff tegen beter weten in.
De website www.brievenuitdeshima.nl
Brieven uit Deshima is gemaakt door Jolien Hemmes. Zij las het verslag van de reis bij familieonderzoek. Dit bijzondere persoonlijke verslag verdient het volgens haar om door veel meer mensen gelezen te worden.”

 

BRIEVEN UIT DESHIMA | Museum Volkenkunde dankt haar vroege Japan-collectie aan de handel op Deshima, in de baai van Nagasaki. Een belangrijke verzamelaar was Jan Cock-Blomhoff, hoofd van de Nederlandse handelspost. In Japan is zijn vrouw Titia Bergsma echter nog bekender. Ze staat bekend als de eerste westerse vrouw in het land. Vandaag exact 200 jaar geleden zette zij, tegen de regels in, voet aan wal in Japan. Van de autoriteiten moest ze echter per kerend schip het land verlaten. Haar vader schreef later een uitgebreid verslag van die belevenissen. Vanaf vandaag is dat te lezen op de nieuwe website http://bit.ly/2w4Mh2Y.

foto van Museum Volkenkunde.
 
Japanmuseum SieboldHuis
17 augustus

 

BRIEVEN UIT DESHIMA

Het is vandaag precies 200 jaar geleden dat Titia Bergsma op Deshima aankwam.
Titia verbleef illegaal op het eilandje Deshima met haar man Jan Cock Blomhoff en hun zoontje. Haar beeltenis is op meer dan vier miljoen Japanse objecten te vinden. Haar man, Jan Cock Blomhoff (1779-1853) was Opperhoofd op Deshima en heeft net zoals Philipp Franz von Siebold een Japanse collectie samengesteld gedurende zijn tijd op Deshima.

Meer weergeven

> Brieven uit Deshima < Web-uitgave van een oud manuscript, verrijkt met afbeeldingen en inleiding –
– Redactie: Jolien C. Hemmes – –2017, in de herfst dat het 200 jaar geleden is dat…
BRIEVENUITDESHIMA.NL

 

De Posthoorn, den Haag 
“Origineel manuscript over reis van haags gezin naar de oost staat online.”

Leids Nieuwsblad
“Gezin in 1817 per driemaster naar Deshima in Japan.
Manuscript geeft kijkje in de tijd van 5 a 7 generaties terug/”

Voorschotens Nieuwsblad
“Gezin in 1817 per driemaster naar Deshima in Japan.
Manuscript geeft kijkje in de tijd van 5 a 7 generaties terug.”

De havenloods, Rotterdam
Gezin vaart met driemaster naar Japan 200 jaar geleden

Friesch dagblad
“Negentiende-eeuws reisverslag van Friezin in Japan online.”

Friesch Dagblad
“Oud reisverslag Friezin naar Japan online.”

Leeuwarder Courant
“De nagekomen post over Titia uit Japan.”

De Stad Amersfoort
“Brieven uit Deshima van 1817.”

Amersfoort Nu
“Manuscript online over reis deshima,”