De Inhoudsopgave en het Voorwoord

 

 

 

 

>>> Brieven uit Deshima <<< 
met het originele manuscript van het verslag over de reis
van Jan Cock Blomhoff en Titia Bergsma met hun zoontje in 1817 naar Japan,
verrijkt met afbeeldingen, inleiding en bespreking.
– – Jolien C. Hemmes – –
2017, in de herfst dat het 200 jaar geleden is dat Titia Bergsma en Jan Cock Blomhoff,
tegen de wet, de Sakoku, in, samen in Deshima verbleven.

> Aanteekeningen voor Johannes Cock Blomhoff <
>van hetgeen hem en zijne ouders is overgekomen.<
“Door mij bijéén verzaameld, meerendeels 
uit de brieven en
journaalen door hun aan mij en mijne vrouw afgezonden.”
– – Door Ennius H. Bergsma – –
Anno 1821- 1822

 

 

Colofon
© ‘Brieven uit Deshima’ Jolien C. Hemmes, 2017
Uitgegeven door: Vivi Techni, Zierikzee, herfst 2017.
Tweede druk 2021: ISBNnr: 9789090349473 – NUR: 691
Idee en uitwerking:
Jolien C. Hemmes
Kernverslag Aanteekeningen: Ennius H. Bergsma ((schoon)vader van Titia Bergsma en Jan Cock Blomhoff).
Assistentie: Nica Odinot
Cover en site: met technische medewerking van Homemade-design en WordPress
Schatplichtig aan: velen die ooit verslagen en schilderijen ed. hebben geschreven en gemaakt, hen die ze later in bruikleen hebben gegeven of hebben geschonken aan musea en archieven, vele organisaties en particulieren die onderzoek hebben gedaan en/of hebben geschreven over aanverwante zaken en hen die dat hebben gepubliceerd op internet en/of anderszins.
Bestellingen boek: zie pagina bestellingen boek
Uitleenregeling: Publieksbibliotheken, ook van musea en archieven, kunnen contact opnemen t.b.v. een uitleenregeling.
Contact: ViviTechni@gmail.com

 


Inhoudsopgave

– Voorwoord
– Inleiding
– Toelichting vorm en Leeswijzer

– Manuscript met
afbeeldingen en
uitgetypte versie

– Bespreking en Verdere Informatie
– Nawoord
– Makers en bronnen afbeeldingen

 

 

Voorwoord

Wat na blijft wordt de éne keer zorgvuldig gekoesterd, ook dan gaat evengoed het nodige teloor door weer en wind, andere keren raakt het achteloos verborgen. Soms raakt een persoonlijk manuscript op een bijzondere manier uit beeld, maar blijft daardoor ook zo lang bewaard dat het intussen een kleine bijdrage aan het cultureel erfgoed is geworden. Zo nu en dan worden er daardoor interessante vondsten gedaan in gewone privéverzamelingen. Zo is dat ook gegaan bij de ‘Aanteekeningen’. Het manuscript is geschreven voor Johannes Cock Blomhoff, door zijn grootvader, om een familiegeschiedenis door te geven. Deze heeft het zijn hele leven bewaard. De brieven, die er in aangehaald worden, lijken overigens helaas wel verdwenen. Nadat Johannes kinderloos overleed en zijn vrouw hem overleefde, kwam dit verslag in haar familie terecht. Enkele stappen verder, kwam het, onopvallend en ongemist, in een stapel met mooie oude bijbels te liggen. Dit bij aanverwanten, die zulke oude bijbels niet weg doen, maar ze ook niet lezen. Zo kon het gebeuren dat het maar liefst 20 jaar duurde voor deze volgende generatie dit handgeschreven verslag herontdekte in hun eigen boekenkast in de woonkamer. Gekoesterd, vergeten, weer mooi bewaard: Deze erven waren zo attent om het manuscript via het Nationaal Archief ter beschikking te stellen. Echter stond dit originele werk daarna nog een vorm van verloren gaan te wachten.

Als een van de, nog wat verdere, aanverwanten herontdekte ik voor mezelf, tijdens het doen van stamboomonderzoek, dit manuscript, waar ik eerder alleen vaag over gehoord had. Door het onderzoek was ik mij er al extra van bewust hoe snel kennis verloren gaat met het overlijden van de ooggetuigen en hoe snel materiaal, bij het verloop van de tijd, weer onvindbaar wordt of niet meer herkend. Direct viel me ook op hoe goed dit verslag voor ons nog te lezen is en hoe aansprekend het geschreven is. En het betreft weliswaar geen gróte geschiedenis, maar wel een heel interessante, omdat het een persoonlijke verslag is van een bijzondere reis van Nederland naar het oude Deshima in Japan en het is het enige originele oude verslag, dat van de reis zelf bestaat. De viering van de 400 jaar oude banden tussen Japan en Nederland, in 2009, wekte weer brede interesse in het oude Deshima en dat nog tot de dag van vandaag. Over een verre bestemming werd en wordt helaas over en weer ook snel oneigenlijk geromantiseerd.

Door dit samen, was het snel extra duidelijk dat het alleszins de moeite waard was om dit manuscript met ‘Aantekeeningen’ compleet, en in zo origineel mogelijke vorm, te publiceren en breed beschikbaar te maken. De meest authentieke vorm verhoogt hierbij de herkenbaarheid van de toenmalige situatie, het is ook de meest betrouwbare. Dat is in dit geval mede relevant, omdat er hierbij ook een aantal scherpe kanten van de familie in zicht komen, die nog niet bekend waren. Zo wordt nu dus een uitgebreider en bovendien reëler beeld bewaard en doorgegeven.

Met veel plezier heb ik mij er op toegelegd om het verslag op een nieuwe manier te bewaren en bereikbaar te maken. Eerst via een website en, omdat een te voorlijke vorm de vindbaarheid niet altijd optimaal bleek te maken, nu als boek. Hierbij het originele manuscript met, voor het vergroten van de toegankelijkheid, per pagina een uitgetypte versie en waar nodig vertaling van woorden. Dit uitgebreid, illustratief verrijkt met oude afbeeldingen van de hoofdrolspelers en van wat er onderweg te zien was, gemaakt tijdens een van de vele andere reizen, die naar De Oost gemaakt zijn. Daarmee is ook context bewaard, er is zelfs een goed kans dat de schrijver en de beoogde lezer deze specifieke verdere werken deels ook met eigen ogen gezien hebben. Daarnaast is er bewust gebruik gemaakt van de moderne mogelijkheden door het internet om naar laagdrempelige, degelijke bronnen te kunnen verwijzen waar meer te lezen en te zien is.

Hierbij een interessant klein avontuur gewenst,

Jolien C. Hemmes
brievenuitdeshima@gmail.com

 

De Inleiding en verantwoording is hier niet opgenomen. Op de volgende ‘sitepagina’ een preview in
het Manuscript plus Uitgetypte versie en Afbeeldingen.